Svet-Stranek.cz
Hasičský sbor založen v obci roku 1898.
SDH Nová Ves u Českých Budějovic

Povodeň 2.6.2013:Hasičský sbor založen v obci roku 1898.

Povodeň 2.6.2013

Při letošních povodních 2.6.2013 jsme zasahovali v Nové Vsi u pí Pravdové (čerpání zatopeného sklepa), čištění výtoku z rybníka. Prováděli jsme i preventivní hlídky a objíždˇky kritických míst. Náš nový člen Martin Šafránek pomáhal v Českých Budějovicích s výstavbou protipovodnˇové stěny. Spíše nás překvapilo, že naše nabízená pomoc okolním postiženým obcím nebyla vůbec využita, nebyl zájem.
návštěvníků stránky
celkem45 861