Svet-Stranek.cz
Hasičský sbor založen v obci roku 1898.
SDH Nová Ves u Českých Budějovic

Složení výboru SDH:Hasičský sbor založen v obci roku 1898.

Složení výboru SDH

starosta, jednatel, velitel jednotky....Kubeš Jiří

velitel SDH......................................Jiří Hošna

člen.................................................Vlastimil Levý

hospodář........................................Vít Vančura

strojník. .........................................Slavomír Tvaroh

velitelka a referentka žen...............Stanislava Prokešová

kulturní referentka..........................Kateřina AšenbrennerováKontrolní a revizní rada

předseda..................................Fajtl Kamil
člen..........................................Martin Šafránek
člen..........................................Monika Bauerová