Svet-Stranek.cz
Hasičský sbor založen v obci roku 1898.
SDH Nová Ves u Českých Budějovic

Plán činnosti výboru SDH na rok 2020:Hasičský sbor založen v obci roku 1898.

Plán činnosti výboru SDH na rok 2020

Plán práce výboru a členů SDH na rok 2020


Termín výborové schůze: 24.01. 2020 (obec)
Program:

1. Zahájení zodpovídá: starosta
2. Vyhodnoceni VVH 2019 , kontrola zápisu zodpovídá: starosta
3. Projednání odborné přípravy členů SDH a JPO včetně kurzů zodpovídá: velitelé
4. Zpráva pro OSH,odvody za členy, daň.přiznání,dotace vyúčtování do31.01 : hospodář
5. Plán čerpání přiznané dotace od obce včetně rozpočtu SDH na 2020 : výbor
6. Výběr členských příspěvků do 31.01.2020 : hospodář

Termín následující výborové schůze: 17.04. 2020 (obec)
Program:

1. Zahájení zodpovídá: starosta
2. Kontrola zápisu a plnění úkolů zodpovídá: starosta
3. Akce pro členy SDH a ostatní – termín a směr akce : kulturní, velitel
4. Příprava družstev na soutěže 2020 zodpovídají: velitelé družstev
5. Akce Dětský den,Obecní slavnosti, Pohár starostů -příprava : všichni
6. Akceschopnost techniky a technických prostředků zodpovídá: strojníci ,pilaři
7. Údržba a úklid zbrojnice -brigáda : zajistí velitelé

Termín následující výborové schůze: 07.08.2020 (stará zbrojnice)
Program:

1. Zahájení zodpovídá: starosta
2. Kontrola zápisu a plnění úkolů zodpovídá: starosta
3. Účast družstev na soutěžích 2020 zodpovídají: velitelé družstev
4. Plán akcí – např. kulturní akce pro členy SDH, … zodpovídá: kulturní ,velitel
5. Čerpání finančních prostředků zprávu +kontrola – zodpovídá : hospodář, revizní komise
6. Spolupráce s obcí (brigády, technická podpor svoz odpadu a apod.) zodpovídá: velitel

Termín následující výborové schůze: 16.10.2020 ( obec )
Program:

1. Zahájení zodpovídá: starosta
2. Kontrola zápisu a plnění úkolů zodpovídá: starosta
3. Vyhodnocení účasti družstev na soutěžích 2020 zodpovídají: velitelé družstev
4. Příprava na VVH 2020, : výbor
5. Čerpání finančních prostředků stav-zpráva-kontrola zodpovídá : hospodář, revizní
komise
6. Příprava rozpočtu pro SDH na rok 2021
7. Akceschopnost techniky a technických prostředků zodpovídá: strojníci
8. Vyhodnocení činnosti JSDHO včetně školení , nácviků a zásahů .